Staff

null
null

Gofal Plant Ansawdd uchel Wedi'i Sefydlu yng Nghaerdydd

Yn Blueberry Bears, rydym yn falch iawn o ddarparu tîm o staff hyfforddedig sydd wedi ymrwymo a’u cymell i’w rôl i ofalu am bob plentyn sy’n dod atom ni. Rydym yn darparu amgylchedd gofalgar lle bydd eich plentyn yn teimlo’n ddiogel ac yn gynnes a lle maen nhw’n cael eu hannog i ddatblygu. Mae ein meithrinfa wedi’i leoli’n gyfleus yng Nghaerdydd, ac yn gwasanaethu’r ardal leol.

Gofal Dosbarth Cyntaf ar gyfer eich plant

Mae holl staff Blueberry Bears wedi’u hyfforddi i safon uchel i helpu nodi anghenion pob plentyn. Rydym yn sicrhau bod ein staff yn derbyn hyfforddiant rheolaidd o sesiynau mewnol i gyrsiau allanol i gadw eu gwybodaeth o’r safon uchel yr ydym yn ei ddisgwyl.

Mae rhaid i bob aelod o staff cael DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) glân ac mae’n rhaid bod dau lythyr cyfeirio wedi’i ddychwelyd cyn y gallant ddechrau gweithio yn Blueberry Bears. Yn ystod y diwrnodau a’r wythnosau cyntaf o gyflogaeth, bydd pob aelod o staff yn cwblhau rhaglen sefydlu a chyflawni goruchwyliaeth.

Mae pob aelod o staff wedi’i hyfforddi’n llawn yn y canlynol:

  • Cymorth Cyntaf
  • Deall Amddiffyn Plant
  • Diogelwch Bwyd
  • Y rhaglen Cynllun gwên
  • Ein hathroniaeth a’r amgylchedd

Fe’u hanogir hefyd i ddysgu a helpu i ddatblygu ein hamgylchedd trwy eu hymglymiad yn ein cynlluniau a’n mentrau

Baby plays with building blocks at daycare centre
Nursery worker and child gardening in flowerbed

Gwasanaeth Personol i Bob Plentyn a Rhiant

Rydym am sicrhau bod gennych chi bwynt cyswllt personol pan fydd eich plentyn yn ymuno â’n meithrinfa. Dyna pam yr ydym yn dyrannu Gweithiwr Allweddol i bob plentyn yn ystod eu cyfnod ymgartrefu.

null

I ddarganfod mwy am ein cyfleusterau gofal plant, cysylltwch â ni heddiw ar

DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo