Mentrau a Chynlluniau

null

Meithrinfa iachus, hapus yng Nghaerdydd

Mae Blueberry Bears wedi ei leoli yng Nghaerdydd ac mae’n gwasanaethu’r ardal leol. Rydym yn ymdrechu’n i ddarparu meithrinfa hapus a brysur ar gyfer eich rhai bach. Mae ein meithrinfa wedi’i gynllunio i fod yn gartref i ffwrdd o’r cartref, cynnes, cariadus a diogel, lle mae anghenion pob plentyn yn cael eu cydnabod, ac anogir pob plentyn i fod yn unigolyn hyderus a ffyniannus.

Rydym yn cymryd rhan mewn nifer o fentrau a chynlluniau, gan gynnwys:

  • Cynllun Gwên – caiff plant eu haddysgu a’u hannog i frwsio eu dannedd ar ôl prydau bwyd a byrbrydau
  • Gwobr Byrbryd Iach – mae gennym Safon Aur am ein hymroddiad i ddarparu prydau bwyd a byrbrydau iach a chytbwys yn Blueberry Bears.
  • Cynllun Cyn-Ysgol Iechyd a Chynaliadwy Caerdydd / ChaSPS – rydym wedi cyd-lunio cam 1 a 2 ac rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar ein modiwl Amgylchedd.
  • Eco-ysgolion
null
null
Amdanom ni
null
Staff
null
Maethiad
null
Gweithgareddau
null

Amrywiaeth Llawn o Wasanaethau Gofal

Mae ein cyfleuster yn falch i gynnig ystod eang o wasanaethau gofal dydd. Yn ystod eu cyfnod ymsefydlu, rhoddir gweithiwr allweddol i bob plentyn, i ofalu amdanynt ac i weithredu fel eich cyswllt allweddol i drafod anghenion a chynnydd eich plentyn. Mae ein holl staff wedi’u hyfforddi a’u cymhwyso, ac yn cael addysg bellach yn barhaus. Mae ein cyfleuster yn darparu maeth o ansawdd uchel wedi’i goginio bob dydd yn y gegin ar y safle ar gyfer iechyd a lles gorau posibl. Rydym hefyd yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau addysgol i annog dysgu ac archwilio.

Six small children hold exercise books and smile at camera
Nursery worker helps young girl with painting

Mae ein Cynlluniau'n golygu llawer i ni

Mae’r cynlluniau a’r mentrau yr ydym yn ymwneud â hwy yn golygu llawer iawn i ni. Maent yn ein galluogi i barhau i gynnal meithrinfa iach a gweithgar sy’n annog pob plentyn i fod yr unigolyn gorau a mwyaf cyflawn y gallant fod.

null

I ddarganfod mwy, rhowch alwad i ni heddiw ar

DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo