Maethiad

null

Meithrinfa Caerdydd sydd yn gofalu am faeth plant

Yma yn Blueberry Bears rydym yn deall pwysigrwydd maeth a’i effaith ar dwf a datblygiad eich plentyn. Dyma pam rydym wedi cymryd cyngor ac awgrymiadau o ddietegwyr i gynllunio prydiau cytbwys sydd yn cwrdd ag anghenion eich plentyn. Mae pob pryd o fwyd yn cael ei pharatoi yn ffres ar y diwrnod yn Blueberry Bears. Rydym yn darparu pum rhan o ffrwyth a llysiau pob ddiwrnod i sicrhau mi fydd eich plentyn yn derbyn y maeth gorau posibl yn ein hamgylchedd cartrefol.

null
null
Amdanom ni
null
Staff
null
Gweithgareddau
null
Mentrau a Chynlluniau
null

Rydym yn gofalu am iechyd eich plentyn

Mae maeth yn elfen bwysig iawn o ddatblygiad eich plentyn. Yma yn Blueberry Bears rydym yn serfio brecwast, cinio a tê yn ogystal â byrbrydau yn ystod y diwrnod.

Ar gyfer ein babanod, bydd ein cogydd yn paratoi prydau ffres ar y diwrnod, yn ôl eu hanghenion personol ac unigol, gan ddibynnu i ba radd y maen nhw’n bwyta bwyd solet. O biwrî llysiau i brydau llawn, byddwn yn darparu ar gyfer eich plentyn.

Mae’r diet iach yr ydym yn ei ddarparu yn lletya ar gyfer alergeddau ac yn helpu i ddysgu’ch plant sut i ddatblygu moesau bwrdd a hylendid da. Mae iechyd eich plentyn yn bwysig i ni hefyd!

Rydym hefyd yn darparu:

  • Cynllun Gwên
  • Amrywiaeth o fentrau a chynlluniau
  • Amrywiaeth eang o weithgareddau addysgol
Young girl smiles as she drinks glass of milk
Selection of fruit and vegetables for healthy meals

Mae croeso i chi ymweld â’r gegin

Mae gennym gogydd ymroddedig ar y safle. Mae croeso i’r rhieni ymweld â’r gegin ar unrhyw adeg i arolygu ein lefelau uchel o hylendid a glanweithdra. Mae ein meithrinfa yn falch i ddal sgôr hylendid bwyd 5.

null

To discuss your child nutrition requirements or to book a visit to our kitchen, give us a call on 029 2049 8333 today.

DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo