Gweithgareddau

null
null

Amrywiaeth eang o weithgareddau yn Feithrinfa Caerdydd.

Yn Blueberry Bears, rydym yn deall pwysigrwydd dysgu trwy’r gweithgareddau iawn. Nid yn unig yr ydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cartrefol, diogel a chynnes, ond un y gall eich plentyn ddysgu a thyfu trwy chwarae a rhyngweithio.

null
Amdanom ni
null
Staff
null
Maethiad
null
Mentrau a Chynlluniau
null

Digonedd o weithgareddau i’ch plant

Pan fydd eich plant yn dod i Blueberry Bears, byddant yn elwa trwy ein darpariaeth barhaus o weithgareddau addysgol a chyffrous. Rydym wedi creu amgylchedd lle mae pob cyfle i’ch plentyn ddysgu trwy chwarae. Wedi’r cyfan, credwn fod chwarae yn rhan bwysig o’r broses ddysgu.

Mae ein tîm o staff cyfeillgar a hyfforddedig yn asesu, ac yn cofnodi datblygiad pob plentyn yn dilyn fframwaith y Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar. Trwy ddefnyddio arsylwadau a thracio, gallwn gynllunio gweithgareddau sy’n addas ar gyfer anghenion unigol eich plentyn.

Defnyddiwn bynciau wythnosol a misol i gynorthwyo cynllunio ein gweithgareddau, gan eu cadw’n ffres, yn gyffrous ac yn ddeniadol. Rydym yn gobeithio y bydd ein cynllunio unigol yn annog chwilfrydedd ac annog datblygiad eich plentyn.

Nursery worker helps small girl with gardening
Young boy plays in colourful ball pit

Cartref i ffwrdd o’r cartref i’ch plentyn

Mae pob gweithgaredd yr ydym yn eu defnyddio wedi’u cynllunio i fod yn addas ar gyfer oedran a datblygiad, mewn amgylchedd cynnes a diogel.

Ynghyd ag amrywiaeth o gynlluniau a mentrau, rydym hefyd yn darparu:

  • Maethiad o ansawdd uchel
  • System gweithiwr allweddol ar gyfer pob plentyn
  • Athroniaeth o ofal a meithrin trwy ddysgu
null

Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn eich galw nôl.

  • * Required fields
null

Dysgwch fwy am ein meithrinfa heddiw. Rhowch alwad i ni ar

DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo