Croeso i Blueberry Bears

Meithrinfa Cymraeg a Saesneg

null
null
Amdanom ni
null
Staff
null
Maeth
null
Gweithgareddau
null

Meithrinfa plant gofalgar a ddiogel yng Nghaerdydd

Yma yn Blueberry Bears, rydym yn deall pa mor bwysig yw’r gofal plant cywir ar gyfer eich rhai bach. Dyma pam rydym yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd diogel, cynnes a gofalgar lle gall eich plentyn ddatblygu i’w potensial llawn. Ein nod yw darparu parch, canmoliaeth, anogaeth a sensitifrwydd er mwyn helpu eich plant i dyfu.

null
Boat icon
Boat icon
Cardiff castle icon

Mwynhewch eich tawelwch meddwl bod eich plant mewn dwylo diogel.

Bydd digonedd o gyfleoedd i’ch plentyn dysgu trwy chwarae yn Blueberry Bears, tra byddwch chi’n mwynhau tawelwch meddwl bod eich plant mewn dwylo diogel.

Mae ein safonau o radd flaenaf a chyfleusterau ansawdd uchel yn sicrhau ein bod yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol lle gall eich plentyn ddysgu a datblygu fel yr unigolyn gorau posibl.

Yn Blueberry Bears, gallwch gael tawelwch meddwl cyflawn y bydd eich plant yn teimlo’n hapus, yn ddiogel ac yn hyderus mewn amgylchedd gofalgar a chariadus lle maen nhw wastad yn cael eu cefnogi. Rydym yn annog teimladau plant trwy eu galluogi i archwilio eu hemosiynau ac rydym yn annog ein rhai bach yn y ffyrdd mwyaf positif.

Os rydych yn chwilio am amgylchedd cartrefol o’r cartref, edrychwch dim pellach. Mae Blueberry Bears yn darparu gofal trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg. Siaradwch ag aelod o staff heddiw i gael mwy o wybodaeth neu roi galwad i ni ar 029 2049 8333 i archebu apwyntiad lle gallwn drafod gofynion eich plentyn ynghyd â:

  • Ein hathroniaeth
  • Ein hamgylchedd
  • Maethiad
  • Gweithgareddau
  • Mentrau a chynlluniau

Rydym wedi lleoli yng Nghaerdydd ac yn gwasanaethu’r ardaloedd cyfagos.

Nursery teacher sits with kids playing at table

Gofal plant safon uwch

Mae ein cyfleuster yn darparu gofal cyfeillgar, dibynadwy mewn amgylchedd diogel a glân. Rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cartrefol o’r cartref, lle bydd eich plentyn yn blodeuo trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg. Mae’r feithrinfa wedi’i lleoli yng Nghaerdydd ac yn wasanaethau’r ardaloedd cyfagos.

Hello English and Welsh icon

Helo

Cyfleuster cynnes a cyfeillgar lle mae croeso mawr i bawb. Blueberry Bears – Y feithrinfa berffaith i’ch plant i ddysgu a blodeuo.

Teddy bear icon

Yr Arth

Meithrinfa feithrin lle bydd eich plant yn dysgu ac yn ffynnu.

Holding hands icon

Y dwylo

Amgylchedd diogel gyda thîm o staff profiadol sydd gwir yn gofalu.

null

Dysgwch mwy am eich cyfleuster heddiw. Llenwch y ffurflen isod a gallwn alw chi nôl.

  • * Meysydd gofynnol
null
DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo