Eni Hamgylchedd

null
null

Meithrinfa sy’n Gartref i ffwrdd o’r gartref Yng Nghaerdydd

Mae’r feithrinfa rydych yn dewis ar gyfer eich rhai bach yn benderfyniad mawr. Yn Blueberry Bears, rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cartrefol, diogel, gofalgar a chynnes, lle gall eich plentyn ddatblygu i’w potensial llawn trwy barch, canmoliaeth ac anogaeth. Gweler ein tudalen Athroniaeth i ddarganfod mwy am yr hyn yr ydym yn sefyll amdano.

Rydym wedi ein lleoli yn gyfleus yng Nghaerdydd, gan wasanaethu’r ardal leol.

Cyfleusterau gofal plant o'r radd flaenaf

Mae Blueberry Bears yn feithrinfa ddydd preifat yng Nghaerdydd ac yn gwasanaethu ardal leol. Rydym yn cynnig dim ond 42 o leoedd i blant rhwng 8 wythnos a 5 mlwydd oed i sicrhau amgylchedd bach a chynnes.

Mae ein cyfleuster yn cynnwys 3 ystafell sylfaenol ynghyd ag ardal awyr agored pob-tywydd diogel ar gyfer cyfleoedd dysgu estynedig. Rhennir ein hystafelloedd i:

  • Baby Bears – mae hyn ar gyfer plant rhwng 8 wythnos a 18 mis ac mae cymhareb staff o 1: 3.
  • Little Bears – mae’r ystafell hon i blant rhwng 18 mis a 2.5 mlwydd oed gyda chymhareb staff ar 1: 3 neu 1:4 i’r rhai dros 2 mlwydd oed.
  • Big Bears – lle i fagu plant rhwng 2.5 a 5 oed gyda chymhareb staff o 1: 4 i blant iau na 3 a chymhareb staff o 1: 8 i blant dros 3 oed.
Colourful toys and games in child's nursery
Nursery teacher smiles with group of young children

Amgylchedd Croesawgar i bob un o’n plant

Mae ein meithrinfa yn darparu amgylchedd cynnes a chroesawgar sy’n annog hunan-barch, hyder a thwf. Mae ein tîm o staff hyfforddedig ar gael i sicrhau bod eich plant yn derbyn gofal o safon uchel yn ystod y diwrnod. Wedi’i leoli yng Nghaerdydd ac yn gwasanaethu’r ardal leol, rydym yn darparu gofal yn Gymraeg a Saesneg.

null

Rhowch alwad i ni ar heddiw ar 029 2049 8333 i gael gwybod mwy am ein hamgylchedd.

DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo