Ein Hathroniaeth

null
null

Meithrinfa Caerdydd sydd yn annog datblygiad a hyder

Yn Blueberry Bears, rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i adeiladu hyder eich plentyn. Mae tystiolaeth yn dangos i ni, os yw plant ifanc yn hyderus, maen’t yn tueddu i ddysgu mwy. Yn ein meithrinfa, rydym yn ymdrechu i ysgogi hyder ym mhob un o’n plant trwy wrando ar yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud ac annog cyfranogiad. Rydym yn derbyn ac yn cydnabod eu hemosiynau a’u teimladau, yn gadarnhaol ac yn negyddol i annog hunan-ymwybyddiaeth hefyd.

Rydym yn anelu at ddarparu amgylchedd cynnes, diogel a cartrefol yng Nghaerdydd ac i wasanaethu’r ardal leol. Mae ein meithrinfa yn cynnig y canlynol:

  • Cynllun Gwên
  • Maethiad
  • System gweithiwr allweddol
  • Gweithgareddau
  • Mentrau a chynlluniau

Meithrinfa sydd gwir yn gofalu

Mae’n bwysig cael disgwyliadau rhesymol o blant. Nid ydym byth yn gosod disgwyliadau yn rhy uchel fod plant yn cael eu sefydlu i fethu, ac nid ydym yn eu gosod yn rhy isel eu bod yn methu â chael ymdeimlad o gyflawniad. Rydym yn gyson yn ein terfynau fel bod ein plant yn gwybod eu ffiniau ac maent wastad yn teimlo’n ddiogel a hyderus yn Blueberry Bears. Rydym yn canmol ein plant, yn dal eu dwylo ac yn annog twf ym mhob ffordd bosibl.

Young girl sits at table drawing with nursery worker
Nursery teacher holds globe teaching young children

Dysgwch mwy am ein cyfleusterau heddiw

Mae Blueberry Bears yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau a rhaglenni hunanymwybyddiaeth i annog hyder a thwf ymhob plentyn sy’n dod atom ni. Rydym yn darparu gofal yn Gymraeg a Saesneg ac mae ein hamgylchedd bach yn sicrhau bod eich plentyn yn teimlo gofal cynnes ac yn ddiogel. Rydym wedi lleoli yn gyfleus yng Nghaerdydd a gwasanaethwn yr ardal leol.

Pam Dewis Ni?

Purple paw icon

Gwasanaethau gofal yn Gymraeg a Saesneg

Purple paw icon

Amgylchedd cartrefol o’r cartref

Purple paw icon

Diogel, cynnes a gofalgar

Purple paw icon

Prydau maethlon

Purple paw icon

Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur

null

Rhowch alwad i ni heddiw ar 029 2049 8333 i drafod lle eich plentyn yn ein meithrinfa.

DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo