Amdanom ni

null
null

Meithrinfa glan a ddiogel yng Nghaerdydd

Mae Blueberry Bears yn feithrinfa sefydledig ac achrededig yng Nghaerdydd ac yn gwasanaethu’r ardal gyfagos. Rydym yn darparu gofal eithriadol ar gyfer eich rhai bach yn Gymraeg a Saesneg. Mae ein tîm o staff gofalgar yn ymdrechu i greu amgylchedd cartrefol o’ch cartref. Dyna pam yr ydym yn cadw’r feithrinfa yn gyfyngedig i ddim ond 42 lle i blant rhwng 8 wythnos ac 5 oed.

null
Staff
null
Maeth
null
Gweithgareddau
null
Mentrau a Chynlluniau
null

Meithrinfa lle gall eich plentyn tyfu a dysgu

Yma yn Blueberry Bears rydym yn gwrando ar y plant. Rydym yn ei hannog i gymryd rhan weithredol mewn prosesau gwneud penderfyniadau a’r gweithgareddau yn y feithrinfa. Rydym yn deall trwy weithio gyda chi ac eich plentyn gallwn wneud yn well i greu amgylchedd sefydlog, gofalgar a cartrefol i bawb.

Mae’r cyfleuster yn cynnwys 3 ystafell sylfaenol ac ardal awyr agored bob-tywydd diogel, sy’n cynnig amgylchedd ysgogol ac addysgol i bob plentyn. Edrychwch ar ein tudalen Amgylchedd i ddarganfod mwy am yr hyn a gynigiwn.

Rydym hefyd yn darparu:

  • Staff cyfeillgar, hyfforddedig iawn
  • System gweithiwr allweddol
  • Amrywiaeth eang o weithgareddau addysgol
Baby smiles at camera with colourful toys
Three toddlers play on carpet at nursery

Meithrinfa Fechan ac Amgylchedd Croesawgar

Mae ein hamgylchedd diogel a glân wedi’i gynllunio i sicrhau bod pob plentyn yn gyfforddus, yn derbyn gofal ac yn cael ei ysgogi. Gwyddom pa mor bwysig yw hunan-barch ar gyfer adeiladu hyder eich plentyn. Mae ein hathroniaeth yn seiliedig ar adeiladu hunan-barch a hyder eich plentyn fel y gallant dyfu i fod yr unigolion gorau y gallant fod.

Galwch ni heddiw ar 029 2049 8333 i wybod mwy am ein gwasanaethau.

null

Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn eich galw nôl.

  • * Required fields
null
DBS checked logo
Cardiff and vale gold standard healthy snack award logo
Cardiff pre school scheme logo
Designed to smile logo